Kalendář • 26.5.2017

Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar

V máji se rok teple pousměje a květy vzplane.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Hasičské závody na hřišti Pod lipami v sobotu 20.5.2017 ve 14h
20. 05. 2017


Besídka ke dni matek
11. 05. 2017


SVATOJIŘSKÁ VYCHÁZKA 22.4.2017
22. 04. 2017

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Oznámení dětské lékařky MUDr. Kachlíkové

Dětská lékařka MUDr. Kachlíková oznamuje, že od 29.5.2017 do 2.6.2017 nebude ordinovat v ordinaci v Ořechově z důvodu dovolené. V akutních případech zastupuje MUDr. Uhlířová ve Střelicích.

zveřejněno: 2017-05-25 ↔ 2017-06-04 | autor: Ivana Jakšová


Oznámení praktického lékaře MUDr. Fialy

Praktický lékař MUDr. Fiala z Ivančic oznamuje, že v pátek 26.5.2017 nebude ordinovat.

zveřejněno: 2017-05-23 ↔ 2017-05-26 | autor: Ivana Jakšová


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 30.11. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2017-04-20 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2016 + POPLATKY 2017

Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2016 a poplatky za rok 2017 je možno na Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to jak je uvedeno v letáku zde.

zveřejněno: 2017-03-31 ↔ 2017-05-31 | autor: Ivana Jakšová


Vyšlo nové číslo informačního listu pro obyvatele obce Silůvky ZIMA 2017

Nové číslo Informačního listu pro obyvatele obce Silůvky si můžete stáhnout zde.

Najdete zde ke stažení i starší loňská čísla zpravodajů. http://www.siluvky.cz/obecni-urad/informacni-listy-obce--archiv

zveřejněno: 2017-03-31 ↔ 2017-05-31 | autor: Zdeněk Prax


Zprávy na elektronické úřední desce

a elektronické úřední desce jsou tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2017

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 - 2019

3) Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky na rok 2017

4) Rozpočtové provizorium DSO Šlapanicko na rok 2017

5) Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2017

6) Rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na rok 2018 - 2021

7) Rozpočtové opatřední DSO Šlapanicko č. 1 k rozpočtu na rok 2017

8) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

9) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

10) Nabídka pozemků k pronájmu

11) Dražební vyhláška

12) Veřejná vyhláška o zpřístupnění předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí na rok 2017

13) Celkového vyúčtování položek vodného a stočného a vody odpadní za rok 2016

14) Záměr obce Silůvky pronajmout místnost v budově obecního úřadu

15) Záměr obce Silůvky odprodat pozemky parc. č. 1123/69, 1123/70 a 1123/71, vše v k.ú. Silůvky

16) Závěrečný účet obce SIlůvky za rok 2016, včetně příloh

17) Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016, včetně příloh

18) Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko

19) Informace o konání zastupitelstva obce Silůvky dne 25.5.2017

20) Zahájení společného řízení - rodinný dům parc. 364/1, 378/1 a 378/29

zveřejněno: 2017-03-22 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Starý PICKUP už dosloužil a proto jsme pořídili na obec pro rychlou rotu nové auto DACIA DOKKER a pracovní vozidlo MULLE 610

Stará felicie PICKUP už dosloužila a proto jsme pořídili na obec pro rychlou rotu nové auto DACIA DOKKER a pracovní vozidlo MULLE 610 s přívěsným vozíkem. S těmito pomocníky jdou práce na obci jedna radost.

zveřejněno: 2016-08-08 ↔ 2017-07-01 | autor: Zdeněk Prax


Přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 08.01.2016 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 6 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou záměrně mylně informováni o výsledku soudních rozsudků a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci. Výsledek je zatím podle očekávání jednoznačný pro Silůvky 4:0.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 08.01.2016 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

zveřejněno: 2016-01-26 ↔ 2018-01-01 | autor: Zdeněk Prax