Kalendář • 15.12.2017

Dnes má svátek Radana, zítra Albína

Pošmourný prosinec je dobré znamení pro sady, lučiny a všechno osení.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Jak se tvoří patchwork a vánoční posezení u kávy
11. 12. 2017


Vánoční koncert
10. 12. 2017


Jarmark s rozsvícením vánočního stromu
02. 12. 2017

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Nabídka rozvozu obědů restaurace Trio Ořechov

Restaurace Trio Ořechov ( v Tikovicích pod kostelem) nabízí rozvoz obědů.

zveřejněno: 2017-12-13 ↔ 2018-01-12 | autor: Jan Rybníček


Vánoční prodej ryb

Pan Jaroslav Veselý z Pohořelic bude v pondělí 18.12.2017, ve středu 20.12.2017 a v pátek 22.12.2017 od 8 - 8.30 prodávat:

kapr I.tř. 85,-/kg

kapr výběr 95,-/kg

víno 50,-/litr

Pan Zdeněk Ševčík z Malešovic bude ve středu 20.12.2017 a v pátek 22.12.2017 ve 14.30 h prodávat:

kapr 1.tř. 96,-/kg

kapr výběr 100,-/kg

amur 115,-/kg

tolstolobik 70,-/kg

zveřejněno: 2017-12-13 ↔ 2017-12-23 | autor: Ivana Jakšová


Vánoční koncert v evangelickém kostele

V neděli 17. 12. 2017 se koná v 17 hodin v evangelickém kostele Silůvky vánoční koncert. Zazpívá smíšený sbor dětí a dospělých koledy a písně vánoční i nevánoční.

zveřejněno: 2017-12-11 ↔ 2017-12-17 | autor: Jan Rybníček


Odečty vodoměrů

Oznamujeme občanům, že od 11. prosince do 17. prosince 2017 bude zaměstnanec obce Silůvky pan Jiří Cesar mladší provádět odečty vodoměrů. Stav vodoměru můžete zapsat na lístek a vylepit na viditelné místo na dům nebo odevzdat na obecní úřad Silůvky, zaslat na mail obce Silůvky obec.siluvky@siluvky.cz, nebo poslat sms na mobil pana Cesara č. 720495395 nebo mobil obce č. 724174352.

 

zveřejněno: 2017-12-08 ↔ 2017-12-20 | autor: Ivana Jakšová


Obecní úřad Silůvky informuje o veřejném zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky, svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. Patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39

Doba konání: středa 20. 12. 2017 v 19 hodin

Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce

zveřejněno: 2017-12-08 ↔ 2017-12-21 | autor: Ivana Jakšová


Nový jízdní řád

Od neděle 10. prosince 2017 platí nový jízdní řád. V novém jízdním řádu dochází k časové úspoře u spěšných vlaků Brno - Moravský Krumlov, které dosud odjížděly z Brna hl. n. v 14:24 a 16:24 (Sp 1920, Sp 1924). Nově budou odjíždět z Brna hl. n. v 14:32 a 16:32, ovšem čas příjezdu do Moravských Bránic se nezmění. Jízdní doba těchto vlaků se tak zkrátí o 8 minut. Podívat se můžete  zde.

Kapesní jízdní řád Silůvky - Brno a Brno Silůvky si můžete stáhnout zde a nebo zde.

 

zveřejněno: 2017-12-03 ↔ 2018-01-02 | autor: Jan Rybníček


Převoz historické stříkačky Hrček a Neugebauer do muzea

V sobotu 18. listopadu 2017 byla převezena historická motorová stříkačka Hrček a Neugebauer do hasičského muzea v Oslavanech. Tato stříkačka byla vystavena na slavnosti u příležitosto 120 let hasičů a 740 let obce v sobotu 24. června 2017. Tam starosta sboru Radim Kominacký slíbil, že tato stříkačka nezůstane schovaná někde v kůlně, ale bude vystavena. Renovace této stříkačky byla náročná a stála mnoho hodin času. Největší zásluhu na tom má Jan Světlík, člen našeho sboru.

Příprava na převoz začala již v pátek 17. listopadu 2017, kdy musela být stříkačka rozebrána, aby prošla úzkými dveřmi muzea. V sobotu 18. listopadu byl uskutečněn vlastní převoz. Přímo v prostorách muzea byla stříkačka opět složena. Do muzea byly zapůjčeny také dvě historické ruční stříkačky. Tímto zveme všechny k návštěvě hasičského muzea na zámku v Oslavanech.  Fotky najdete zde.

zveřejněno: 2017-11-15 ↔ 2017-12-31 | autor: Jan Rybníček


Zprávy na elektronické úřední desce

a elektronické úřední desce jsou tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2017

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 - 2019

3) Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky na rok 2017

4) Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh

5) Rozpočtové provizorium DSO Šlapanicko na rok 2017

6) Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2017

7) Rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na rok 2018 - 2021

8) Rozpočtové opatřední DSO Šlapanicko č. 1 k rozpočtu na rok 2017

9) Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016 vč. příloh

10) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

11) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

12) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

13) Upozornění E.ON ČR s.r.o. vlastníkům na potřebu ořezu dřevin

14) Nabídka pozemku k pronájmu

15) Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Silůvky pro volbu prezidenta republiky

16) Návrh rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Silůvky na r. 2019 - 2020

17) Dokumenty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Silůvky - návrh rozpočtu na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2020, rozpis provozního příspěvku na r. 2018 a rozpis ostatních zdrojů na r. 2018

18) Záměr obce odprodat pozemek 887 a část pozemků 803 a 804, vše v k.ú. Silůvky

19) Ceník vodného a stočného pro rok 2018

20) Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.12.2017

21) Opatření obecné povahy

22) Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise v obci Silůvky pro volbu prezidenta republiky

zveřejněno: 2017-11-02 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Doplnění seznamu žáků naší školy

Mnozí z vás máte doma publikaci zachycující historii školy v Silůvkách, kterou jsme vydali v roce 2015.

V současnosti pracujeme na almanachu, který tuto publikaci rozšíří o seznamy všech žáků navštěvujících školu v Silůvkách od roku 1866 do současnosti.

Rádi bychom jmenné seznamy doplnili i fotografiemi jednotlivých tříd. V předchozí publikaci již spousta těchto společných fotografií byla otisknuta, ale zdaleka ne všechny. Pokud tedy víte, že tam ta Vaše či jakákoliv jiná fotografie chyběla a máte ji doma, nebo víte o někom dalším, kdo ji vlastní, máme na vás následující prosbu:

 

Prosíme dodejte tyto fotografie nejpozději do 28. února 2018

na adresu Radek Neužil, Nádražní 116, Silůvky,

nebo pošlete elektronicky v rozlišení 600 DPI

na e-mail: radysek@gmail.com

 

Děkujeme za jakoukoliv pomoc a těšíme se, že se nám to všechno podaří zdárně dotáhnout do konce.

Petra Strádalová a Radek Neužil

zveřejněno: 2017-11-01 ↔ 2017-12-31 | autor: Jan Rybníček


Nabídka dovozu obědů z Ořechova

Zde najdete jídelní lístek

Rozváží se menu 1 a 2. Menu 3 je k dispozici jen v restauraci.

zveřejněno: 2017-10-19 ↔ 2017-12-22 | autor: Jan Rybníček


Kontejner na starý papír

Pokud můžete tak raději dávejte starý papír do velkého kontejneru na Trávníkách, protože peníze jsou použity pro naše děti ve škole a školce. Kontejner bude na Trávníkách umístěn trvale a po naplnění vždy odvezen.

zveřejněno: 2017-09-05 ↔ 2017-12-31 | autor: Jan Rybníček


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 30.11. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2017-04-20 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 08.01.2016 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 6 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou záměrně mylně informováni o výsledku soudních rozsudků a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci. Výsledek je zatím podle očekávání jednoznačný pro Silůvky 4:0.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 08.01.2016 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

zveřejněno: 2016-01-26 ↔ 2018-01-01 | autor: Zdeněk Prax