Kalendář • 19.6.2018

Dnes má svátek Leoš, zítra Květa

V červnu severní vání žita hojnost k nám přihání.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


SOKOLSKÝ ZÁJEZD
16. 06. 2018


Pohádkový les a pasování prvňáčků
14. 06. 2018


XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET - BRNO
10. 06. 2018

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Setkání obyvatel a rodáků u vína s kapelou BAOBAB

Pozvánka v pdf ke stažení zde

zveřejněno: 2018-06-14 ↔ 2018-06-29 | autor: Zdeněk Prax


Výzva MAS Bobrava - dotace z programu rozvoje venkova

V rámci výzvy budeme podporovat následující oblasti:

Investice do zemědělských podniků např. pořízení kypřiče, traktoru, modernizace technického vybavení, rekonstrukce stájí, pořízení lisu s baličkou apod.

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tj. podpora drobných podnikatelů) např. pořízení CNC stroje, frézy, soustruhu, koupě užitkového vozu do 3,5 tuny, rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času apod.

Neproduktivní investice v lesích. např. obnova/ vybudování značení naučné stezky, informačních tabulí, odpočívadel, mostků, lávek, umístění herních a naučných prvků, fitness prvků apod.

Více najdete na letácích zde , zde a zde.

zveřejněno: 2018-06-13 ↔ 2018-07-27 | autor: Zdeněk Prax


Informace k vydávání OP a cestovních dokladů

Informace najdete na letáčcích  OP zde a cestovní doklady zde.

zveřejněno: 2018-06-13 ↔ 2018-07-13 | autor: Jan Rybníček


Výstavy v Ořechově

Srdečně Vás zveme na probíhající výstavy v Ořechovské knihovně. Plakátky najdete zde a zde.

 

zveřejněno: 2018-06-04 ↔ 2018-07-04 | autor: Jan Rybníček


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 15.12. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2018-05-05 ↔ 2018-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Nabídka zaměstnání u SŽDC

Více o nabídce zaměstnání najdete zde.

zveřejněno: 2018-05-03 ↔ 2018-06-21 | autor: Jan Rybníček


V SILŮVKÁCH MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT UŽ V ROCE 2018 DOTAČNÍ PODPORU Z MAS BOBRAVA

Obec Silůvky je zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Bobrava. www.masbobrava.cz

MAS Bobrava je tzv. aktivní mezičlánek mezi národními Dotačními tituly vypsanými jednotlivými ministerstvy a našim regionem okolo Bobravy. Finance jsou z ministerstev v Praze již do MAS Bobrava přiděleny.

Území MAS Bobrava je vyznačeno na tomto obrázku a Silůvky jsou jeho součástí.

Díky tomu má od března 2018 nejen obec, ale i občané, zemědělští i nezemědělští podnikatelé a také všechny organizace a spolky možnost požádat o finanční podporu formou nevratné dotace na různé aktivity. Budou přijmány žádosti do vypsaných výzev a zatím se jedná o podporu podnikání, podpora vzniku pracovních míst, nákup techniky a strojů, infrastruktura školských zazařízení a stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Výzvy jsou vypisovány postupně a začíná se v březnu 2018 první výzvou PRV a IROP.

Obec sama bude žádat se svými projekty o dotace do několika oblastí podpory. Plánovaná alokace programového rámce IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. - rozvoj školství, vzdělání a infrastruktury - na přístavbu nové učebny a úpravy dvora v ZŠ Silůvky. V rámci Programu rozvoje venkova, kde je nachystáno 8 338 000 Kč na:  Neproduktivní investice v lesích - cesty a lavičky, naučné stezky a v rámci podprogramu IROP  Bezpečnost dopravy (alokace 23mil Kč)- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 27. 2. Celé znění výzvy naleznete zde či na na tomto odkaze v sekci SCLLD → Výzvy.

Veškeré informace o možnostech podpory a žádostech o dotace najdete na stránkách MAS Bobrava  www.masbobrava.cz

Kancelář MAS Bobrava poskytuje i poradenskou a konzultační činnost pro případné zájemce o podání žádosti. Kontakty naleznete také na www.masbobrava.cz

 

zveřejněno: 2018-02-07 ↔ 2018-07-01 | autor: Zdeněk Prax


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou zveřejněny tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2018

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2019 - 2020

3) Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

5) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

6) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

7) Nabídka pozemků k pronájmu

8) Pozvánka na valnou hromadu DSO Šlapanicko dne 19.6.2018

9) Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2017 vč. příloh

10) Výzva vlastníkům lesa - kůrovec

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2018-06-30 | autor: Ivana Jakšová


Aktualizovaný přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 20.12.2017 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 8 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou mylně informováni o soudních sporech a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 20.12.2017 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

 

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2019-01-31 | autor: Zdeněk Prax