Kalendář • 19.3.2018

Dnes má svátek Josef, zítra Světlana

V březnu když práší, stromy brzo raší.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Dětský maškarní ples
04. 03. 2018


Výroba velikonočních přání
19. 02. 2018


Maškarní ostatky
17. 02. 2018

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Velikonoční výstava ve Cvrčovicích

Odborné učiliště Cvrčovice pořádá tradiční prodejní výstavu. Můžete si nakoupit velikonoční výzdobu, perníčky, rolády atd.

zveřejněno: 2018-03-19 ↔ 2018-03-21 | autor: Jan Rybníček


Koncert - Lukášovy pašije v evangelickém kostele

Srdečně Vás zveme na Lukášovy pašije podle rukopisu J. S. Bacha.

Zahraje a zazpívá Brněnský ekumenický sbor.

Do velikonočního týdne můžete vstoupit nejen jako posluchači. Ke zpěvu některých chorálů budou přizváni všichni, melodie jsou známé kostelové písně, tištěné texty budou k dispozici. Každý, kdo by se chtěl na zpěv dopředu připravit (a ne si jen zpívat v duchu nebo broukat pod fousy:) je zván na zkoušku silůveckého pěveckého sboru, který se bude místy k Brněnskému ekumenickému sboru přidávat. Prožitek Pašijí to jistě umocní. Zájemci o takovéto přidání se k provedení pašijí (z lavice, nenápadně, takže žádný strach, nejedná se o vystupování:)), ať sledují webovou stránku silůvky.evangnet.cz, kde budou 14 dní před koncertem oznámena data zkoušek.

Květná neděle 25. 3. 2018 v 17.00 - Evangelický kostel Silůvky.

vstupné dobrovolné

Za účinkující i pořadatele zve Martina Kadlecová

Více najdete v plakátcích zde a zde.

zveřejněno: 2018-03-18 ↔ 2018-03-25 | autor: Jan Rybníček


Vojenské noční cvičení vrtulníků na letišti v Silůvkách z 21.3 na 22.3.2018

Letecká a vrtulníková základna armády ČR v Náměšti Nad Oslavou oznamuje občanům, že v noci ze středy 21.března na čtvrtek 22.března proběhne v našem katastru obce Silůvky vojenské cvičení. V oblasti kolem letiště na "Širokých" budou dosedat a vzlétat vojenské vrtulníky. Armáda ČR se tímto předem omlouvá občanům obce Silůvky za rušení nočního klidu a děkuje za pochopení nutnosti provádění nácviku a prověření připravenosti vojska armády ČR.

zveřejněno: 2018-03-15 ↔ 2018-03-24 | autor: Zdeněk Prax


Ukliďme svět, ukliďme Česko, uklidíme Silůvky v sobotu 7.4.2018 sraz v 9.00 hodin v čekárně na návsi

Uklidíme Silůvky, okolí a všechny cesty do Silůvek
Stejně jako vloni obejdeme Silůvky a okolí za účelem úklidu drobných odpadků, pet lahví, papírů a igelitů nejen v příkopech kolem hlavních silnic.

odkaz na detaily akce a možnost aktivního zapojení:  http://www.uklidmecesko.cz

 

Odkaz na fotogalerii z akce v roce 2017:http://www.siluvky.cz/fotogalerie/2017-04-08-uklidme-cesko--uklidime-siluvky-v-sobotu-8-4-2017-sraz-v-8-00-hodin-

Odkaz na fotogalerii z akce v roce 2016: http://www.siluvky.cz/fotogalerie/2016-04-16-uklidme-svet--uklidme-cesko--uklidime-siluvky-v-sobotu-16-4-2016-sraz-v-8-00-hodin-na-navsi

 

zveřejněno: 2018-03-13 ↔ 2018-04-15 | autor: Zdeněk Prax


V sokolovně začalo cvičení Pilates

V sokolovně v Silůvkách je možno navštěvovat kurzy Pilates. Více informací v letáku zde.

zveřejněno: 2018-03-09 ↔ 2018-04-08 | autor: Jan Rybníček


Prodej zákusků v cukrářství Andrea Kačírková

Cukrářství Andrea Kačírková Silůvky oznamuje, že každý pátek probíhá prodej zákusků bez objednávky.

zveřejněno: 2018-03-07 ↔ 2018-04-08 | autor: Jan Rybníček


FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2017 + POPLATKY 2018

Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2017 a poplatky za rok 2018 je možno na Obecním úřadě SIlůvky v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to jak je uvedeno v letáku zde.

 

zveřejněno: 2018-03-01 ↔ 2018-05-31 | autor: Ivana Jakšová


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 15.12. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2018-02-22 ↔ 2018-12-31 | autor: Ivana Jakšová


V SILŮVKÁCH MÁME MOŽNOST ZÍSKAT UŽ V ROCE 2018 DOTAČNÍ PODPORU Z MAS BOBRAVA

Obec Silůvky je zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Bobrava. www.masbobrava.cz

MAS Bobrava je tzv. aktivní mezičlánek mezi národními Dotačními tituly vypsanými jednotlivými ministerstvy a našim regionem okolo Bobravy. Finance jsou z ministerstev v Praze již do MAS Bobrava přiděleny.

Území MAS Bobrava je vyznačeno na tomto obrázku a Silůvky jsou jeho součástí.

Díky tomu má od března 2018 nejen obec, ale i občané, zemědělští i nezemědělští podnikatelé a také všechny organizace a spolky možnost požádat o finanční podporu formou nevratné dotace na různé aktivity. Budou přijmány žádosti do vypsaných výzev a zatím se jedná o podporu podnikání, podpora vzniku pracovních míst, nákup techniky a strojů, infrastruktura školských zazařízení a stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Výzvy jsou vypisovány postupně a začíná se v březnu 2018 první výzvou PRV a IROP.

Obec sama bude žádat se svými projekty o dotace do několika oblastí podpory. Plánovaná alokace programového rámce IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. - rozvoj školství, vzdělání a infrastruktury - na přístavbu nové učebny a úpravy dvora v ZŠ Silůvky. V rámci Programu rozvoje venkova, kde je nachystáno 8 338 000 Kč na:  Neproduktivní investice v lesích - cesty a lavičky, naučné stezky a v rámci podprogramu IROP  Bezpečnost dopravy (alokace 23mil Kč)- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 27. 2. do 13. 3. 2018. Celé znění výzvy naleznete zde či na na tomto odkaze v sekci SCLLD → Výzvy.

Veškeré informace o možnostech podpory a žádostech o dotace najdete na stránkách MAS Bobrava  www.masbobrava.cz

Kancelář MAS Bobrava poskytuje i poradenskou a konzultační činnost pro případné zájemce o podání žádosti. Kontakty naleznete také na www.masbobrava.cz

 

zveřejněno: 2018-02-07 ↔ 2018-07-01 | autor: Zdeněk Prax


Mobilní svoz nebezpečného odpadu

zveřejněno: 2018-02-06 ↔ 2018-04-28 | autor: Jan Rybníček


Výzva vlastníkům lesů

Státní podnik Lesy ČR vyzývají vlastníky lesů, aby v nejbližší době zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili přednostně zpracování smrkové jehličnaté nahodilé těžby a kůrovcového dříví. Smrkové kalamitní a kůrovcové dříví, těžební zbytky a palivo je nutno zpracovat a odvézt z lesa nejpozději do 31. března letošního roku. Tyto kroky jsou nutné ke zmírnění napadení a následného množení kůrovce. Dále vyzývají ke zpracování ostatní nahodilé těžby listnatých stromů a dalších jehličnanů, tzn. souší, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů.  Více info zde.

 

zveřejněno: 2018-02-05 ↔ 2018-03-31 | autor: Jan Rybníček


Divadlo v Nových Bránicích

Malá ukázka je zde.

zveřejněno: 2018-02-01 ↔ 2018-03-24 | autor: Jan Rybníček


Kontejnery v zimě

Kontejnery budou v zimním období otevřeny od 10 - 11 hodin v tyto dny:

6.1.2018, 20.1.2018, 3.2.2018. 17.2.2018. 3.3.2018, 17.3.2018, 31.3.2018

Poté již každou sobotu od 9 - 11 h.

 

zveřejněno: 2017-12-21 ↔ 2018-04-02 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou zveřejněny tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2018

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2019 - 2020

3) Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

5) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

6) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

7) Výzva ke zpracování napadeného smrkového dřeva kůrovcem

8) Nabídka pozemků k pronájmu

9) Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí na obnovu NN v ul. Kopaninky, Na Rybníkách, Pod Lipami a Úvoz

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2018-06-30 | autor: Ivana Jakšová


Aktualizovaný přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 20.12.2017 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 8 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou mylně informováni o soudních sporech a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 20.12.2017 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

 

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2019-01-31 | autor: Zdeněk Prax